Logo
Ecogenic Přípravek na mytí nádobí s pomerančem 500 ml

Ecogenic Přípravek na mytí nádobí s pomerančem 500 ml

59 Kč

V akci je pouze tady Ecogenic Přípravek na mytí nádobí s pomerančem 500 ml od populárního výrobce Ecogenic - toto zboží si můžete nechat doručit za mimořádně nízkou cenu 59 Kč. Čekáme, že tahle nabídka se zařadí k našim bestsellerům. Máte rádi DOPRAVU, kterou za vás zaplatí e-shop? Stačí nakoupit nad 1500 Kč a je vaše. Ať vám ušetřené korunky udělají hodně radosti.

Výrobce: 
SKU: 8690588005607
Do obchodu

Popis

Ecogenic

Ecogenic Přípravek na mytí nádobí s pomerančem 500 ml

Dle nařízení (ES) č.648/2004 o detergentech obsahuje: 5-<15% aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15% neiontové povrchově aktivní látky, chlorid sodný, kyselina citronová monohydrát, glycerol, parfém. Upozornění: NEBEZPEČÍ: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů. EUH 208 Obsahuje olej sladkého pomeranče. Může vyvolat alergickou reakci. Složení: Laurylsíran sodný, alkyl polyglykosid. Eco přípravek na mytí  nádobí. Složky na rostlinné bázi

Parametry produktu Ecogenic Přípravek na mytí nádobí s pomerančem 500 ml

  • Název: Ecogenic Přípravek na mytí nádobí s pomerančem 500 ml
  • Cena: 59
  • EAN: 8690588005607
  • Výrobce: Ecogenic
  • Kategorie: Přírodní kosmetika | Ekodrogerie pro domácnost | Mytí nádobí
Všechny produkty od výrobce

Podobné produkty

Další produkty od výrobce  

Zobrazit všechny produkty od výroce 
shopping-bag